Akacja (Robinia pseudacacia)

post thumbnail

Inne nazwy: Falsche Akazie, Gemeine Robinie, Gemeiller Schotendom (D); Robinier (F); False acacia (GB); Black locust, Yellow locust (USA); Robinia (NL, r); Ak:it (CZ/SK); Bagrem (HR), Robinija (SLO); Salcam (RO); Akacja biala (PL); Feher ak:ic (H); Yalall saIld ag (TR)

Pochodzenie:
W południowo wschodnich Stanach Ameryki: Wirginia, Karolina, Pensylwania, Georgia, w Meksyku, w Europie, przede wszystkim na Węgrzech, w Afryce północnej, w Azji, Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Południowej.

Obróbka:
Mechaniczna: dobra, możliwość toczenia, rzeźbienia i cięcia, dobre do przybijania gwoździami i nawiercania otworów.
Suszenie: umiarkowanie dobre ale powolne, skłonność do paczenia się i pękania drewna.
Sklejanie: dobre.
Obróbka powierzchniowa: dobra, możliwość lakierowania.
Inne: mała możliwość impregnacji, drewno biologicznie czynne, możliwość podrażnienia błony śluzowej i zapalenia skóry.

Właściwości fizyczne:
Ciężar właściwy
- suchy 760…800…890 kg/m3
- 12-15% 800…830…950 kg/m3
- mokry 1100…1300 kg/m3

Właściwości mechaniczne:
Wytrzymałość na ściskanie 62…72…81 N/mm2,
Wytrzymałość na zginanie 103…136…169 N/mm2,
Twardość (HB ll) 67…78…88 N/mm2,
Twardość (HJ ll)
Twardość (HB+) 28…34…47 N/mm2,
Twardość (HJ+)

Zastosowanie:
Drewno na fornir, sklejkę, parkiet, w budownictwie wodnym, górnictwie, do budowy statków, pali i rusztowań, sprzętu sportowego, mebli ogrodowych, do zabudowy zewnętrznej, na płyty wiórowe, pilśniowe, na progi, do toczenia i rzeźbienia, do farbowania i garbowania.

Kategoria: Drewno krajowe